Harmonogram SZZ z matematiky pro učitelské obory AR 2019/20, červen

Harmonogram státních závěrečných zkoušek (SZZ) z matematiky pro učitelské obory na červnový (tj. druhý) termín akademického roku (AR) 2019/20 je k dispozici zde [PDF].

Nezapomeňte si s sebou vzít:

  • roušku (nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének),
  • hygienický obal na roušku a
  • vlastní psací potřeby.

Více na Informace k SZZ.

Zkoušky, státní závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom vás touto cestou informovali, že v současné době stále ještě počítáme s uskutečněním zejména

  • státních závěrečných zkoušek na oborech učitelství matematiky a
  • přijímacích zkoušek zejména do navazujících oborů učitelství matematiky 

v řádných, původně plánovaných termínech. S tím také souvisí

  • zkoušení předmětů alespoň u posledních ročníků

v průběhu řádného, původně plánovaného zkouškového období. Situace se nicméně mění každý den, proto prosíme o trpělivost a shovívavost,

Martin Plešinger, zástupce vedoucího KMD.

Pro další informace vizte FAQ na stránkách TUL.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky