Filip Soudský: Prolomení kódu Enigma — část #2

Mimořádný seminář
Kdy: V pondělí 21. prosince 2020, 14:20
Kde: Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Online na adrese: meet.google.com/uwr-rnbp-mnq

Enigma FS

Abstrakt: Ve druhé části přednášky se blíže seznámíme s s matematickými principy použitými při dešifrování kódu enigma. Detailněji popíšeme matematický model stroje i způsob jakým se polským a později britským kryptoanalytikům podařilo kód rozluštit (propočet vnitřního nastavení enigmy a konstrukci strojů, které dokázaly určit operační nastavení pro daný den).
 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky