Některé užitečné strategie pro řešení matematických problémů

Jan Kopka
Pondělí 22. října 2018, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 22-10-2018 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Jedním z důležitých cílů školské matematiky je „udělat“ z žáků a studentů trochu lepší řešitele matematických problémů. S některými strategiemi by se proto měli seznámit i učitelé matematiky, ale hlavně by se měli naučit používat je v praxi. Strategie jako např. experimentování, zobecňování, analogie, cesta zpět nebo vypuštění podmínek budou v semináři prezentovány pomocí problémů vhodných pro školskou matematiku.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky