Hejného metoda jako cesta k radosti z poznávání

Lenka Rybová (H-mat, o. p. s., web)
Čtvrtek 15. listopadu 2018, 14:15 hodin
Místnost G314, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Vhodné pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ a učitele z praxe, vítáni jsou všichni se zájmem o matematiku

Seminar 15-11-2018

[Pozvánka v PDF]

Anotace

Společně nahlédneme do učebních materiálů společnosti H-mat, o. p. s., Praha. Seznámíme se s principy, na kterých je Hejného metoda vyučování matematiky vystavěna, podíváme se na jednotlivá didakticá prostředí, se kterými se žáci setkávají již v prvním ročníku, a doufejme, že přijde i příležitost, abychom zažili radost z poznávání.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky