Zajímavé a užitečné strategie pro školskou matematiku

Jan Kopka
Pondělí 25. března 2019, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 25-03-2019 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Řešení problémů je a jistě i bude v centru školské matematiky na všech stupní. Pomoci nám při tom mohou různé strategie. Např. opakování určitého postupu se objevilo v matematice už dávno (sčítání, odčítání, násobení a dělení víceciferných čísel). Ukážeme tuto strategii i na dalších zajímavých situacích vhodných pro školu. Velmi užitečnou strategií je také vkládání pomocného prvku. Tu můžeme demonstrovat na mnoha situacích, kupř. i při probírání středových a obvodových úhlů.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky