Origami jako nástroj podpory výuky geometrie

Jiří Přibyl (KMA, PřF UJEP Ústí nad Labem, web)
Pondělí 11. listopadu 2019, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele a studenty (nejen) učitelství

KMD DidSem 11-11-2019 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

V rámci semináře ukážu některé možnosti využití origami ve výuce geometrie. Origami zde bude představeno ve dvou rovinách - jako nástroj matematika, který využívá jeho možnosti ke konstrukci neeuklidovsky sestrojitelných objektů a jako nástroj didaktika, který využívá origami k ozřejmění určitých konceptů.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky