Propedeutika analytické geometrie

| Semináře z didaktiky matematiky

Vlasta Moravcová (KDM, MFF UK Praha, web)
Pondělí 25. listopadu 2019, 14:20 hodin
Zasedací místnost DFP, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele a studenty (nejen) učitelství

KMD DidSem 25-11-2019 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

V současné výuce analytické geometrie na středních školách často chybí názorná představa o dané úloze a dostatečná vizualizace základního pojmu vektor. Pro nedostatek času brzy nasazujeme aparát rovnic a žáci zpravidla bez pochopení a bez reálné představy pouze aplikují naučené algoritmy. Získané poznatky pak uchopují jen formálně. V přednášce bude představena série vlastních úloh vhodných pro žádky druhého stupně základní školy, které jsou zaměřeny na práci s kartézskou soustavu souřadnic a propojují různé oblasti matematiky. Ukážeme, jak žáci k řešení těchto příkladů přistupují a jak se zařazení podobných úloh do výuky osvědčilo v praxi.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky