Funkční myšlení

Naďa Vondrová (Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK, Praha)
Pondělí 26. dubna 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/130615889048569

KMD DidSem 

Pozvánka v [PDF].

Anotace

V rámci této spíše pracovní dílny se podíváme na některé aspekty funkčního myšlení u žáků základní školy, s mírným přesahem na školu střední Dotkneme se problematiky výuky úměrností a trojčlenky, porozumění grafu i důležitosti přecházení mezi reprezentacemi funkcí pro rozvoj funkčního myšlení.

Bylo by dobré, pokud by si účastníci (alespoň studenti) mohli udělat tyto dvě krátké ankety (jsou anonymní, jde o to, aby si předem něco rozmysleli:

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky