Výukové metody podporující zvyšování úrovně finanční gramotnosti žáků

Vladimíra Petrášková (PF JČU, České Budějovice)
Pondělí 17. května 2021, 14:20 hodin
Seminární místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
On-line na Google Meet

Google Meet: https://meet.google.com/gva-ipaj-jhe
FB událost: https://www.facebook.com/events/3903835763065541
Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=UJQtkdZpzYM

KMD DidSem 

Pozvánka v [PDF].

Anotace

Finanční gramotnost je ve školní praxi téma poměrně mladé a z tohoto důvodu má značná část učitelů problém s jeho vyučováním. Mnozí z nich hledají vhodnou vyučovací metodu, kterou by dosáhly výukových cílů stanovených v dokumentech Národní strategie finančního vzdělávání, resp v RVP pro různé typy škol.

Z této skutečnosti vychází i obsah přednášky, která je zaměřena na výběr vhodných výukových metod pro zprostředkování učiva z oblasti financí. Aplikace těchto metod bude ukázána na konkrétních úlohách a na vybraných tématech vycházejících ze standardů finanční gramotnosti, které jsou vymezeny v dokumentu Systém budování finanční gramotnosti na ZŠ a SŠ 2007 a které byly aktualizovány MŠMT v roce 2017.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky