„Novinky“ v Hejného metodě

Lenka Rybová (H-mat, o. p. s., web)
Středa 13. prosince 2017, 14:20 hodin
Učebna G314, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 13-12-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Jak pronikat do matematiky pomocí zkoumání

Jan Kopka
Pondělí 20. listopadu 2017, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 20-11-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2017/18

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2017/18. Na programu jsou:

  • Josef Polák: Logické myšlení a logika ve výuce matematiky (pondělí 30. října 2017)
  • Jan Kopka: Jak pronikat do matematiky pomocí zkoumání (pondělí 20. listopadu 2017)
  • Lenka Rybová: „Novinky” v Hejného metodě (středa 13. prosince 2017)
  • Jana Příhonská a Jiří Břehovský: Kombinatorika, jak ji možná neznáme — workshop (pondělí 18. prosince 2017)

KMD DidSem ZS1718 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Logické myšlení a logika ve výuce matematiky

Josef Polák (KMA, FAV, ZČU, web)
Pondělí 30. října 2017, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro studenty učitelství 2. a 3. stupně a učitele z praxe

J Polak 30-11-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky