Rozvíjení geometrických představ žáků

Jaroslav Perný
Pondělí 8. dubna 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

Umění řešit matematické problémy

Jan Kopka (PřF UJEP Ústí nad Labem; web)
Pondělí 25. března 2013, 14:20 hodin
Didaktický kabinet KMD (4. patro budovy H areálu TUL, Voroněžská 1329/13, Liberec 1, č. dv. 5027)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty

Semináře z didaktiky matematiky (archiv)

Semináře v letech 2009–2012

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky