Everything is number. Don’t Preach Facts — Stimulate Acts

Carsten Miller (Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Mathematik und ihre Didaktik, web)
Pondělí 21. května 2018, 14:20 hodin
Místnost G305, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

Sketchometry

[Pozvánka v PDF]

Úvod do Hejného metody

Jana Hanušová (H-mat, o. p. s., web)
Pondělí 16. dubna 2018, 14:20 hodin
Učebna G305, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 03-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Kombinatorika, jak ji možná neznáme — Workshop

Jana PříhonskáJiří Břehovskýstudenti FP TUL
Pondělí 18. prosince 2017, 14:20 hodin, předpokládaný konec v 17:45
Učebna G306, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Určeno pro studenty učitelství 1. stupně ZŠ, učitele z praxe a další zájemce

KMD DidSem 18-18-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2017/18

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2017/18. Na programu jsou:

  • Jana Hnatová: Využití interaktívnej tabule na hodinách matematiky v 1. stupni ZŠ (19. března 2018)
  • Alena Prídavková: Práca s nadanými žiakmi v matematike na 1. stupni ZŠ (20. března 2018)
  • Jana Hanušová: Úvod do Hejného metody (16. dubna 2018)

KMD DidSem LS1718 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

„Novinky“ v Hejného metodě

Lenka Rybová (H-mat, o. p. s., web)
Středa 13. prosince 2017, 14:20 hodin
Učebna G314, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 13-12-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky