Některá specifika Hejného metody pro žáky 1. stupně ZŠ

Martina Hálová (H-mat, o. p. s., web, a Fakultní ZŠ a MŠ při PedF UK Barrandov II, web)
Pondělí 10. dubna 2017, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty

KMD DidSem 10-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Soutěž Matematický klokan — příležitost pro žáky i učitele

Bohumil Novák (PedF, UPOL, web)
Pondělí 3. dubna 2017, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 03-4-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Umění řešit matematické problémy

Jan Kopka (KMA, PřF, UJEP, web)
Pondělí 14. listopadu 2016, 14:15 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 14-11-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2016/17

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2016/17. Na programu jsou:

  • Bohumil Novák: Soutěž Matematický klokan — příležitost pro žáky i učitele (3. dubna 2017)
  • Martina Hálová: Některá specifika Hejného metody pro žáky 1. stupně ZŠ (10. dubna 2017)
  • Alena Šolcová: Experimentem k poznání i k radosti z matematiky (15. května 2017)

KMD DidSem LS1617 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Rozvoj matematického myšlení v prostředí Hejného metody „Děda Lesoň”

Jana Slezáková (KMDM, PedF, UK, web)
Středa 2. listopadu 2016, 14:15 hodin
Posluchárna G314, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 2-11-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky