| Odborný seminář KO-MIX

Úvod do lineárního programování

Jan Kopka
Pondělí 17. prosince 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 18-12-17

[Pozvánka v PDF]

| Odborný seminář KO-MIX

Google matrix a problém relevance webových stránek

Martin Plešinger
Pondělí 19. listopadu 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 18-11-19

[Pozvánka v PDF]

| Odborný seminář KO-MIX

Harmonogram semináře KO-MIX, ZS 2018/19

Harmonogram odborného matematického semináře KO-MIX na zimní semestr akademického roku 2018/19. Na programu jsou:

  • Václav Kučera: From local to global theories of iteration (pondělí 5. listopadu 2018), změna názvu
  • Martin Plešinger: Google matrix problém a relevance webových stránek (pondělí 19. listopadu 2018)
  • Jan Kopka: Úvod do lineárního programování (17. prosince 2018)

Harmonogram KO-MIX ZS1819 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

| Odborný seminář KO-MIX

Fractal geometry and iteration

Václav Kučera (KNM MFF UK, web)
Pondělí 5. listopadu 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

KOMIX 18-11-05

[Pozvánka v PDF]

| Odborný seminář KO-MIX

Tenzory a tenzorové sítě, Tuckerův a hierarchický Tuckerův rozklad

Jana Žáková
Pondělí 23. dubna 2018, 14:20 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

hierarchical Tucker decompostion


[Pozvánka v PDF]

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky