• Plešinger Martin

Ekonomie informací a teorie racionální nepozornosti

Filip Matějka o tom, jak naše nevšímavost ovlivňuje trhy, spokojenost i politiku
Středa 11. března 2020, 17:30 hodin
Stream do posluchárny G312, 3. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)

V důsledku přerušení výuky na ČVUT, odkud streamujeme, je přednáška
fyzicky přesunuta na MFF UK, odkud streamovat aktuálně neumíme.
Proto je středeční přenos do učebny G312 ZRUŠEN.
Nicméně improvizovaný záznam přednášky bude se zpožděním
dostupný na YouTube kanále Matematické problémy nematematiků.

MPN
G312

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky