Seminář numerické analýzy a zimní škola - SNA'12

Modelování a simulace náročných technických problémů

Liberec 23. - 27. ledna 2012


                  Důležité termíny

 

nejpozději do:

Závazná přihláška a název příspěvku
Rozšířený abstrakt
Účastnický poplatek převodem

středa
neděle
středa

30. 11. 2011
18.12.2011
11.01.2012
Zaměření semináře

Matematické modelování
Numerické metody řešení PDR
Numerická lineární algebra

Efektivní implementace numerických metod
Využití paralelních výpočtů
Modelování a simulace náročných technických problémůZimní škola (tutorial)

Zimní škola bude obsahovat např. tyto přednášky:

M. Bulíček, J. Hron, J. Málek a V. Průša (MFF UK): Implicitně konstituované materiálové modely - od teorie přes redukci modelu k efektivním numerickým metodám.

M. Jirásek (FSv ČVUT): Regularizované modely pro popis lokalizace nepružných deformací.

M. Tůma (ÚI AV ČR): Přímé řešiče a předpodmiňování v lineárních algebraických úlohách.

T. Vejchodský (MÚ AV ČR): A-posteriorní odhady chyb.

 Programový výbor

prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc.

Ústav geoniky AV ČR Ostrava

prof. RNDr. Zdeněk Dostál, DSc.

VŠB-Technická univerzita Ostrava

prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.

České vysoké učení technické v Praze, FSv

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Univerzita Karlova v Praze, MFF; Ústav informatiky AV ČR Praha

doc. Dr. Ing. Miroslav Rozložník

Ústav informatiky AV ČR Praha 

Organizační výbor

Dana Andrejsová
Hana Bílková
Daniela Bímová
Václav Finěk
Milan Hokr
Jiří Hozman
Martin Plešinger

 

 
Kontaktní informace

Technická univerzita v Liberci
FP - KMD
Václav Finěk, Dana Andrejsová
Voroněžská 1329/13
460 01 Liberec I

Web:   http://kmd.fp.tul.cz/sna/sna12.htm
E-mail:  sna@tul.cz
Tel.:   485 352 306 n. 485 352 303
Fax:   485 352 332

 
Rámcový program semináře

Pondělí 23. 1. 2012
11:00 – 13:00     Registrace účastníků
12:30 – 13:30     Oběd
14:00 – 18:00
     Konferenční příspěvky
19:00
                 Zahajovací večer

Úterý 24. 1. - Čtvrtek 26. 1. 2012
9:00 – 12:30       Tutorial
12:30 – 13:30
     Oběd
14:00 – 18:00
     Konferenční příspěvky

Čtvrtek 26. 1. 2012
19:00 – 24:00      Raut – společenský večer

Pátek 27. 1. 2012
9:00 – 12:30      Tutorial
12:30 – 13:30     Oběd
 

Podrobný program semináře včetně naplánovaných doprovodných akcí bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.
 PODROBNÝ PROGRAM SEMINÁŘE:      


Žádáme přednášející, aby se s připomínkami a požadavky na změny neprodleně obraceli na organizační výbor prostřednictvím elektronické pošty.


Přednášky a sborník

Forma semináře bude kombinací přednášek zimní školy (cykly přednášek v délce trvání 90'), standardních příspěvků (20') a posterové sekce. Postery budou vyvěšeny na panelech o šířce 90 cm a výšce 130 cm.
Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor s počítačem a tabule pro prezentaci příspěvků. Doporučujeme přednášejícím, kteří využijí projektor s počítačem, aby finální podobu svých příspěvků převedli do formátu PDF (Adobe Reader) a pro přenos datových souborů upřednostnili elektronickou poštu, USB disk nebo CD.

Sborník příspěvků bude publikován ve formě rozšířených abstraktů v českém nebo anglickém jazyce.
Rozsah každého abstraktu je omezen na 2 až 4 strany A4.
Podrobné informace lze nalézt na výše uvedených webových stránkách konference.

Pro přípravu abstraktu je nutné použít styl pro LaTeX2e: sna.cls. Vzorové příklady abstraktů napsaných v anglickém jazyce: example.tex, example.ps.

Nejzazší termín pro zaslání abstraktů (ve formátu PDF společně s úplnými zdrojovými texty v LaTeXu a případnými obrázky nejlépe ve formátech EPS nebo JPG) je stanoven na neděli 18.12.2011

 

  KOMPLETNÍ SBORNÍK KE STAŽENÍ (opravené vydání):  

 
Místo konání a registrace

Místem konání zimní školy je Technická univerzita v Liberci, budova H, Voroněžská 1329/13, 460 01 Liberec.

Budova H areálu Technické univerzity v Liberci se nachází cca 5 minut chůze od centra Liberce (mapka s označením místa konání zde).

Parkovat lze na Nerudově náměstí nebo na parkovišti u Intersparu (Rumjancevovou ulicí dále na SV cca 300 m). Všechna parkoviště jsou placená a důsledně hlídaná městskou policií. Další možností je parkování za budovou H (pro ubytované v budově).

Doprava MHD na místo konání semináře ze směru od nádraží ČD a ČSAD je nejlepší tramvají č. 2, 3 směr Lidové sady do zastávky 5. května (první následující po zastávce Šaldovo náměstí).
 

Registrace
Registraci je možné provést pouze prostřednictvím elektronického formuláře na portálu FP TU v Liberci.
Nejzazší termín pro přihlášení účastníků je stanoven na středu 30.11.2011.


Ubytování
Organizátoři nabízejí možnost ubytování v místě konání konference v Unihotelu TUL, Voroněžská 1329/13 ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Po vyčerpání kapacity Unihotelu budou účastníci ubytováni ve dvou až čtyřlůžkových pokojích v hotelech či penziónech poblíž místa konání konference.

 Pozn.: Téměř všichni účastníci SNA jsou ubytováni v Unihotelu.Účastnický poplatek

A) bez ubytování
A1       3 600 Kč   (3 000,- Kč +20 % DPH)
A2       2 600 Kč   (2 167,- Kč +20 % DPH)  pro studenty

B) s ubytováním
B1       5 200 Kč   (4333,33 Kč + 20 % DPH) 
B2       4 200 Kč  (3500,00 Kč + 20 % DPH)   pro studenty 


Účastnický poplatek zašlete na:

Adresa banky
Československá obchodní banka, a.s.
Tř. 1. máje 18
461 78  Liberec

Č
íslo účtu: 105 879 656 / 0300
V
ariabilní symbol: 6491 606 XXX
Konstantní symbol: 0308

Poslední 3 místa ve variabilním symbolu (XXX) budou jednotlivým účastníkům přidělena po elektronické registraci na webovém portálu FP TUL a uveřejněna v seznamu registrovaných účastníků na stránkách konference (slouží pro lepší identifikaci platby v případech, že za účastníka platí vložné firma).

Poplatek zahrnuje plnou penzi, účast na přednáškách, sborník a další materiály semináře, občerstvení během konání akce a účast na společenském večeru. Zahrnuje ubytování v případě jeho požadavku.

Interní platba:
Účastníci z TUL mohou ve formuláři "Příkaz k úhradě účastnického poplatku" pro platbu použít interní označení konference K 06/5130.


Informace pro platbu ze zahraničí:


Adresa banky:
Československá obchodní banka , a.s.
Tř. 1. máje 18
461 78  Liberec

Swift code: CEKOCZPP
Account number: 105879656/0300
IBAN: CZ65 0300 0000 0001 0587 9656
Variable symbol: 6491606
XXX
Account holder:
Technical  University of Liberec
Studentská 2
461 17 Liberec 1
CZECH REPUBLIC


Nejzazší termín pro zaplacení účastnického poplatku je stanoven na středu 11.1.2012.
 

Storno poplatek
Při podání závazné přihlášky a nezaplacení vložného bude účtován storno poplatek ve výši 1 000 Kč.

Důležité upozornění
Při registraci v průběhu semináře bude od účastníků, kteří uvedou bezhotovostní způsob úhrady účastnického poplatku, vyžadováno potvrzení platby. Tyto účastníky proto žádáme, aby doplnili vzor potvrzení platby o svá konkrétní data, nechali jej potvrdit v účtárně a uvedený doklad při registraci předložili.