Hejného metoda pro 2. stupeň ZŠ — praktické ukázky

Martina Chlumská, Radka Szillerová, Lenka Vaňková, Ondřej Vraštil a Alena Kopáčková
Pondělí 9. listopadu 2015, 14:30 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
[Pozvánka v PDF]

Anotace

Cílem semináře je přiblížit posluchačům základní principy a východiska tzv. Hejného metody vyučování matematice a ukázat, že její možnosti zdaleka nekončí matematikou pro 1. stupeň ZŠ, jak to bývá leckdy vnímáno.

Studenti učitelství matematiky na FP TUL se s posluchači podělí o své vlastní zážitky ze seminářů věnovaných této metodě a předvedou několik konkrétních příkladů, jimiž budou demonstrovat aplikovatelnost metody na matematiku pro 2. stupeň ZŠ.

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky