Department of Mathematics and Didactics of Mathematics / News

Print

Spatial-visual abilities and possibilities to develop them

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Klaus-Peter Eichler (Pädagogische Hochschule, Schwäbisch Gmünd, web)
Pondělí 8. října 2018, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Vhodné pro studenty učitelství matematiky a učitele z praxe, vítáni jsou všichni se zájmem o matematiku

KP Eichler 8-10-2018 

Podrobnější informace v pozvánce v [en:PDF, cs:PDF].

Print

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2018/19

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2018/19. Na programu jsou:

  • Klaus-Peter Eichler: Prostorově-vizuální schopnosti a možnosti jejich rozvoje (pondělí 8. října 2018; anglicky)
  • Jan Kopka: Některé užitečné strategie pro řešení matematických problémů (pondělí 22. října 2018)
  • Lenka Rybová: Hejného metoda jako cesta k radosti s poznávání (čtvrtek 15. listopadu 2018)
  • Jana Hanušová: Hejného metoda — budování pojmu (pondělí 3. prosince 2018)

KMD DidSem ZS1819 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Print

Konzultační hodiny

Posted in Zprávy pro studenty

Konzultace v období mimo výuku (tj. v průběhu zkouškového odbobí a v době letních prázdnin) probíhají

výhradně po předchozí domluvě s vyučujícím.

Kontakty na vyučující (e-mailové adresy a telefonní čísla) naleznete na profilech jednotlivých vyučujících, případně v telefonním seznamu TUL.

Print

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram LS 2017/18

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na letní semestr akademického roku 2017/18. Na programu jsou:

  • Jana Hnatová: Využití interaktívnej tabule na hodinách matematiky v 1. stupni ZŠ (19. března 2018)
  • Alena Prídavková: Práca s nadanými žiakmi v matematike na 1. stupni ZŠ (20. března 2018)
  • Jana Hanušová: Úvod do Hejného metody (16. dubna 2018)

KMD DidSem LS1718 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].

Print

Den otevřených dveří FP TUL

Posted in Zprávy / News

V pátek 26. ledna 2018 v čase od 9:30 do 13:30 rádi přivítáme všechny potenciální zájemce o studium v rámci Dne otevřených dveří naší fakulty (oficiální událost zde):

Den otevřených dveří 26. ledna 2018