Department of Mathematics and Didactics of Mathematics / News

Print

Semináře z didaktiky matematiky — Harmonogram ZS 2016/17

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Harmonogram seminářů z didaktiky matematiky na zimní semestr akademického roku 2016/17. Na programu jsou:

  • Jana Slezáková: Rozvoj matematického myšlení v prostředí Hejného metody „Děda Lesoň” (středa 2. listopadu 2016)
  • Jan Kopka: Umění řešit matematické problémy (pondělí 14. listopadu 2016)
  • Daniela Bímová: Vyučujeme geometrii s Geogebrou (pondělí 5. prosince 2016)

KMD DidSem ZS1516

 

Podrobnější informace v harmonogramu v [PDF].