Tropická algebra

Daniela Bittnerová
Pondělí 14. března 2016, 14:15 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
[Pozvánka v PDF]

Anotace

Cílem příspěvku je seznámení s poměrně novou oblastí výzkumu v algebraické geometrii, tzv. tropickou algebrou. Pracuje se s modifikovanými operacemi sčítání a násobení. Objekty, které vzniknou, jsou po částech lineární či skeletonizované. Teorii lze využít při řadě aplikací z praxe (biologie, ekonomie atd.).

 

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky