Vytisknout

Člověče nezlob se a pojď si hrát

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jana Příhonská
Pondělí 18. dubna 2016, 14:15 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele ZŠ a studenty

KMD DidSem 18-4-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Důležitou součástí matematického vzdělávání je schopnost řešit nestandardní aplikační úlohy a problémy, při nichž je nutno uplatnit logické myšlení. Elementy kombinatoriky se ve školské matematice objevují od samého počátku, od okamžiku, kdy jsou dané elementy spočitatelné a dají se nějakým způsobem uspořádat. K rozvíjení logicko-kombinatorického myšlení žáků (nejen na 1. stupni ZŠ) lze s výhodou jako vhodné didaktické pomůcky využít známé společenské hry (Domino, Člověče nezlob se, Kostky, Logic, Scrable...). Na semináři budou předloženy náměty, jak tyto hry využít, představeny budou i některé náměty studentů učitelství 1. stupně ZŠ.