Člověče nezlob se a pojď si hrát

Jana Příhonská
Pondělí 18. dubna 2016, 14:15 hodin
Místnost G4-MAT, 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 1. stupně ZŠ, učitele ZŠ a studenty

KMD DidSem 18-4-2016 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Důležitou součástí matematického vzdělávání je schopnost řešit nestandardní aplikační úlohy a problémy, při nichž je nutno uplatnit logické myšlení. Elementy kombinatoriky se ve školské matematice objevují od samého počátku, od okamžiku, kdy jsou dané elementy spočitatelné a dají se nějakým způsobem uspořádat. K rozvíjení logicko-kombinatorického myšlení žáků (nejen na 1. stupni ZŠ) lze s výhodou jako vhodné didaktické pomůcky využít známé společenské hry (Domino, Člověče nezlob se, Kostky, Logic, Scrable...). Na semináři budou předloženy náměty, jak tyto hry využít, představeny budou i některé náměty studentů učitelství 1. stupně ZŠ.

Korespondenční adresa

KMD FP TUL
Studentská 1402/2
461 17  Liberec 1

Sídlo

Budova G, 4. patro
Univerzitní nám. 1410/1
460 01  Liberec 1

Sekretariát

Dana Andrejsová
tel.: +420 48 535 2833
Budova G, místnost 4074

Další

Martin Plešinger (Tutor, Webmaster)

© Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra matematiky a didaktiky matematiky