Vytisknout

Jak pronikat do matematiky pomocí zkoumání

Posted in Semináře z didaktiky matematiky / Seminars on didactics of mathematics

Jan Kopka
Pondělí 20. listopadu 2017, 14:20 hodin
Kabinet didaktiky matematiky (G4-MAT), 4. patro budovy G, kampus Husova (Univerzitní nám. 1410/1)
Pro učitele 2. stupně ZŠ, učitele SŠ a studenty učitelství

KMD DidSem 20-11-2017 

Podrobnější informace v pozvánce v [PDF].

Anotace

Experimentování objevili matematici již v antickém Řecku, je podstatnou složkou výzkumného přístupu. Tento přístup můžeme použít jak při rozvíjení matematiky (týká se tvůrčích profesionálních matematiků), tak při výuce matematiky (týká se učitelů matematiky a učitelů přírodních věd), ale i při pronikání do matematiky (týká se studentů při učení se matematice).

Typický výzkumný přístup v matematice probíhá následovně: matematická situace — experimentování — vyslovení hypotézy — důkaz hypotézy — matematická věta. My k demonstraci výzkumného přístupu použijeme teorii čísel. Ještě dodejme, že pomocí výzkumného přístupu můžeme rozvíjet matematickou teorii, ale také řešit mnohé matematické problémy.